......VARFÖR EVENT COMPASS

Forskarna bakom The Event Compass™ har i ett internationellt samarbete identifierat evenemangs- och sponsorintressenters behov av utvärdering. Utvärderingar utgör grunden för den typen av kvalitetssäkring och vägledning som evenemang och sponsring behöver för att bygga konkurrenskraft.

 

The Event Compass™ har utvecklat ett värderings- och strategiskt verktyg som mäter evenemanget utifrån åtta dimensioner samt utvärderar projektets sponsorer. Tjänsten ger tydliga förslag till förbättringar grundat i den senaste forskningen på ett evenemangs framgångsfaktorer.
 

I en effektiv och samlad process belyser The Event Compass™ styrkor och svagheter som annars är väldigt resurskrävande att kartlägga. Verktyget ger jämförbara resultat oavsett evenemangets karaktär och värderar evenemangets / sponsringens faktiska utförande och ger evenemanget / sponsringen unika möjligheter till skräddarsydda förbättringar. 

Våra konkurrenter är i) certifieringar, ii) standardmärkningar och iii) skräddarsydda tjänster som utan koppling till evenemangets helhet endast behandlar enskilda dimensioner så som marknad, miljö, ekonomi osv. Arbetsprocessen för dessa kännetecknas av ett standardiserat tillvägagångssätt för alla användare. Konkurrenternas utbud tenderar att vara dyrt, tidskrävande och alltför generellt.

The Event Compass™ levererar med sitt bredare anslag en snabb, billig och träffsäker bild av  evenemangets | arenan | sponsorn | destinationens nuläge och framtids-potential samt ger förbättringsförslag för utveckling

1

2

3

4

NEED

BENEFIT

APPROACH

COMPETITION

© 2017 by Event Compass™

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle