• Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

© 2017 by Event Compass™

February 7, 2017

Please reload

Recent Posts

Event Compass™ gästar vännerna i väst!

September 26, 2017

1/8
Please reload

Featured Posts

Slaget om de svenska sponsormiljonerna

June 28, 2017

På uppdrag av ett av Sveriges större idrottsförbund har vi tittat närmare på ett urval av förbund, klubbar och andra rättigheter för att få en nulägesbild av den svenska sponsormarknaden. Och när vi ändå var på gång gjorde vi en genomlysning av utvecklingen och trender inom området.

 

En av våra konsulter fick det spännande uppdraget att kartlägga slaget om sponsormiljonerna i Sverige.

 

Marknaden för sponsring ökar och uppgår nu till 7,2 miljarder kronor enligt senaste mätningen från IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik. Vår uppdragsgivare ville skapa sig en bild och jämförelse hur de ligger till i sitt sponsorarbete samt få en insikt i de senaste trenderna och processerna på marknaden. 

 

De områden vi täckte i den omfattande studien inkluderade:

 

  • En översyn och nuläge på den nationella och internationella sponsormarknaden.

  • Vi kartlade intäkter och fördelning hos olika rättighetsinnehavare.

  • Vi tittade på vad man säljer idag och hur det paketeras.

  • Vi gjorde en genomlysning om hur morgondagens sponsormarknad kommer se ut, vilka utmaningar och möjligheter som finns, vad som trendar och vilka förändringar som förväntas (har påbörjats) inom sponsring.


Förhoppningsvis kommer vår kartläggning ge underlag till en uppdaterad sponsorplattform och ökade intäkter för förbundet i fråga i deras strävan att ligga i framkant både sportsligt samt kommersiellt. 

 

Är ni intresserad av att kartlägga, mäta och utveckla er verksamhet inom evenemang och sponsring står vi till ert förfogande med de senast uppgifterna från marknaden. Kontakta gärna oss för beskrivning hur forskning, insikter, mätmetoder och utvärderingsmodeller kan öka era intäkter och skapa än mer framgångsrika projekt: hello@eventcompass.se

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags