Metoder utvecklade genom ledande internationella forskare

 

Hur går det till? Evenemangskompassen är lösningen av mångårigt internationellt forskningssamarbete som resulterat i en skalbar mät-, analys- och utvärderingsprocess inom 8 dimensioner:

 

Processdimensioner:

 • Organisation

 • Planering

 • Marknadsföring/PR

 • Design

 • Säkerhet/Risk

 

Effektdimensioner:

 • Upplevelsevärdet

 • Ekonomi

 • Hållbarhet

 

I en normalprocess inleds arbetet med att vi, genom online-verktyg, mäter och analyserar beslutsfattare inom er interna organisation (arrangör, destination, sponsor, etc).

I nästa fas genomför vi målgrupps-, besöks- och effektundersökning tillsammans med sponsor- och mediemätning. De olika ”kompassbilderna” som sen genereras ställs i jämförelse med varandra samt mot de framgångsfaktorer som internationell forskning har identifierat från världens mest framgångsrika evenemang.

Studien presenteras med utgångspunkt i kompassbilderna men går även på djupet och redovisar målgruppsbeskrivning, sponsorernas avtryck, ekonomiska- och samhällsmässiga effekter, mm samt rapporten ger ett stort batteri av rekommendationer för utveckling.

Vad ger det mig som arrangör, sponsor eller värdort? Evenemangskompassen skapar insikt och kunskap, ger ett underlag för ökad finansiering/intäkter från externa parter som besökare, värdorter och sponsorer och ger ett kvitto på ekonomiska-, sociala-, miljömässiga- samt turistekonomiska effekter. Men framförallt ger processen ett strategiskt underlag, en kvalitetssäkring och rekommendationer för utveckling av ett evenemang eller ett sponsorskap.

 

Studien presenteras i en detaljerad rapport samt i ett överskådligt bildformat exempelvis där materialet med fördel kan stärka en arrangörs dialog med nya sponsorer eller en destinations dialog med media och medborgare.   

 

Några av de som valt att använda sig av Evenemangskompassen är Skidskyttevärldscupen i Östersund, Alpina världscupen i Åre, Fotografiska museet i Stockholm, Storsjöyran, Örebro och Södertälje kommun, m fl.

METODER

© 2017 by Event Compass™

 • Instagram - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle