• Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

© 2017 by Event Compass™

För mer information? Kontakta oss

Vi är här för att assistera er. Kontakta oss på telefon, epost eller via våra sociala media kanaler.

VÅRT TEAM
 

Vårt team består av grupp internationella evenemangs- och turismforskare samt konsulter med bred erfarenhet inom event, sponsring, idrott, kultur och besöksnäringen.

VÅRA TJÄNSTER

Event Compass™ mäter och utvecklar evenemang, sponsring, destinationer och besöksarenor. Metoderna har utvecklats av vårt team av ledande internationella forskare inom området. Vårt erbjudande riktar sig till beslutsfattare för evenemang, arenor, destinationer, temaparker och rättighetsköpare inom områdena idrott, kultur, nöje och mötesindustrin. 

Våra huvudprodukter är:

 

 

 

Med våra tjänster möter vi våra uppdragsgivares efterfrågan av kvalitetssäkring, insikt och verktyg för utveckling av evenemang och sponsorskap samt vi visar på effekterna från befintliga och nya objekt.

Styrkan och det unika är att processen jämför sig mot de mest framgångsrika evenemangen globalt, modellen går att använda för alla typer av evenemang samt man får en tydlig bild av vilka åtgärder som bör vidtas för att evenemanget / sponsringen ska bli mer framgångsrikt, både ekonomiskt och ur ett upplevelseperspektiv men också ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

SENASTE ARTIKLARNA
Please reload

 
 
 
 
NÅGRA AV VÅRA KUNDER
 

Vi riktar oss till
intressenter inom idrott, kultur, möten och destinationer

EVENT COMPASS™

Mäter och utvecklar evenemang, sponsring och besöksarenor

 

Vi skapar beslutsunderlag för att öka intäkter, vi mäter styrkor och svagheter, vi visar direktekonomiska effekter och vi ger underlag för effektivare marknadsföring

Varje studie genererar ett batteri av rekommendationer för kvalitetssäkring och utkristallisering av förbättringspotentialer